Obchod, Služby

Kompletná inštalácia, zaškolenie a servis pre advokátov a účtovníkov.

http://www.ekomunikacia.eu/

Akou formou podnikať - výhody a nevýhody živnosti a s.r.o..

http://www.zivnost.sk/

advokátska kancelária ponúkajúca právne služby, pomoc a obhajobu.

http://www.cafal.sk/

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným za najnižšie ceny na SK, predaj ready-made s.r.o., vykonávanie zmien v existujúcich s.r.o.

http://www.sroonline.sk/

Advokátska kancelária ponúka široké spektrum pravných služieb, pre slovenské ako aj zahraničné subjekty vo všetkých právnych odvetviach.

http://www.toplegal.sk/

Hľadáte spoľahlivého advokáta, ktorý vám zabezpečí právne služby kvalitne a na úrovni? Potrebujete radu od skúseného odborníka na trestné právo.

http://www.advokat-lucenec.eu/
Top 5x

Poradenstvo a služby v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia.

http://www.prevadzkovy-poriadok.sk/

Internetová stránka s informáciami, ktoré sa týkajú rodinného práva - úpravy práv a povinností k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného.

http://www.rozvodadeti.sk/

Firmy v USA slúžia najmä na expanziu na zahraničné trhy. Ich primárnou výhodou je ich väčšia dôveryhodnosť u zahraničných obchodných partnerov. Najobľúbenejšia je najmä LLC spoločnosť, ktorá nepodlieha zdaneniu, a jej založenie a udržiavanie je lacné

http://www.incorporated.sk/firma-v-usa

Výhodnosť anglických spoločností vyplýva najmä z toho, že jej spoločníci, ktorí nie sú rezidenti vo Veľkej Británii, neplatia vo Veľkej Británii žiadne dane z dividend a podielov na zisku vyplácaných anglickými spoločnosťami tejto FO alebo PO.

http://www.incorporated.sk/firma-v-anglicku

Občianske združenie môže byť založené za rôznymi účelmi, ktoré môžu smerovať k rozvoju vlastnej sebarealizácie, záľub, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, charity, rozvoja regióna a za účelom ďalších aktivít.

http://www.obcianske-zdruzenie.com/

Chcete sa svojej sro zbaviť? Chcete za Vašu firmu získať kúpnu cenu namiesto toho, aby ste mali náklady s jej likvidáciou?

http://www.odkupenie-sro.sk/

Skupina advokátskych kancelárii poskytujúcich komplexné právne služby a poradenstvo prostredníctvom svojich piatich pobočiek na Slovensku, Čechách a v Poľsku.

http://www.v4legal.sk/

Advokátska kancelária v Trenčíne poskytujúca právne služby v rámci všetkých odvetví súkromného i verejného práva s pôsobnosťou v celej SR.

http://www.zavaseprava.sk/